O festivalu

Festival Youth4Youth je multižánrová kulturní akce, realizovaná neziskovou organizací YMCA OP, která dává mladým lidem z Ostravy a okolí možnost projevit svůj talent a nadání v širokém spektru uměleckých oborů a napříč všemi žánry.

YouthforYou(th), festival mladých pro mladé, je jednodenní festival, vytvářející prostor pro prezentaci tvůrčích počinů mládeže do 23 let z Ostravy a okolí. Jedná se jak o hudební koncerty, tak o výstavy, divadelní představení, promítání studentských filmů, besedy, outdoorové exhibice bikerů či streeartistů apod. Výjimečností festivalu je skutečnost, že je organizován a realizován mladými dobrovolníky pod vedením zkušenějších mentorů. Předchozí ročníky se konaly v klubech Boomerang, Templ, music clubu Garage Martinov, v areálu dolu Hlubina a v posledních letech v Kulturním centru Cooltour a klubu Marley na Černé louce. Návštěvnost festivalu v uplynulých letech se pohybovala kolem 500 lidí.

fot3

Cílem projektu je:

  • Vytvořit prostor, kde by se mladí lidé mohli vyjádřit, měli možnost vystoupit na veřejnosti, předvést svůj talent a pilně nacvičené dovednosti a navzájem sdílet své zkušenosti a inspirovat se.
  • Poskytnout účinkujícím kvalitnější a profesionálnější podmínky pro vystoupení, než nabízí jejich zkušebna či školní prostředí.
  • Zahrnout do programu festivalu i různé workshopy a semináře, které mládeži umožní nejen vyzkoušet si něco nového a objevit své nadání a schopnosti, ale také u nich vzbudí zájem o aktivní zapojení do kulturní tvorby.
  • Nabídnout mladým lidem možnost zapojit se do organizace festivalu, nahlédnout na akci i z jiného pohledu než běžného účastníka a získat tak nové zkušenosti v oblastech spolupráce s jinými lidmi, samostatnosti při řešení problémů a nesení zodpovědnosti za určité věci.
  • Vytvořit zdravé prostředí, prezentující umění současné mládeže jako věc s pozitivními hodnotami, přispívající ke kultuře celé společnosti.

fot2